ZARZĄD


HISTORIA

Historia Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego (1930-1990) oraz Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (1984-1990)
opisana przez Prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Sitka.PLIK

Skład Zarządu PTFiT (2007-2013) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 25 kwietnia 2007 r.
image2 Przewodniczaca
prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
Politechnika Koszalińska
mail: abujak7@wp.pl
 
image2 V-ce Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth
Instytut Geodezji i Kartografii
  image2 V-ce Przewodniczący
dr hab. inż. Krystian Pyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
e-mail: krisfoto@agh.edu.pl
image2 Sekretarz Naukowy
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
Politechnika Warszawska
e-mail: kurczynski@wp.pl
  image2 Sekretarz Naukowy
dr inż. Piotr Sawicki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl
image2 Członek Zarządu
dr inż. Adam Boroń
Akademia Górniczo-Hutnicza
e-mail: aboron@agh.edu.pl
  image2 Członek Zarządu
dr hab. inż. Beata Hejmanowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
e-mail: galia@agh.edu.pl
image2 Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Uchański
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl
  image2 Członek Zarządu
dr inż. Ryszard Preuss
Politechnika Warszawska
e-mail: ryszard.preuss@wp.pl
Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Jerzy Wysocki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
e-mail: jerzy_wysocki@sggw.pl