Borkowski, A.; Jóźków, G., 2012, Accuracy assessment of 3D modelling using laser scanning data, case study of Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg %t Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego – przykład zamku Piastów Śląskich w Brzegu , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 37-47

@Article{2012ArFKT..23B...37,
author = {Borkowski, A.; Jóźków, G.},
title = {{Accuracy assessment of 3D modelling using laser scanning data, case study of Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg %t Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego – przykład zamku Piastów Śląskich w Brzegu }},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
pages = {37--47},
}