Pająk, M.; Szostak, M.; Socha, J.; Wężyk, P.; Tompalski, P.; Mucha, S.; Lesiak, M., 2012, Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie ZGH „BOLESŁAW” w Bukownie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 315-326

@Article{2012ArFKT..23P..315,
author = {Pająk, M.; Szostak, M.; Socha, J.; Wężyk, P.; Tompalski, P.; Mucha, S.; Lesiak, M.},
title = {{Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie ZGH „BOLESŁAW” w Bukownie}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
pages = {315--326},
}