Pająk, M.; Szostak, M.; Sławiński, M., 2012, Geostatistical studies of forest environment contamination in uroczysko grodzisko in bielańsko- tyniecki landscape park , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 24, 245-256

@Article{2013ArFKT..24P..245,
author = {Pająk, M.; Szostak, M.; Sławiński, M.},
title = {{Geostatistical studies of forest environment contamination in uroczysko grodzisko in bielańsko- tyniecki landscape park }},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {2012},
volume = {24},
number = {2},
pages = {245--256},
}