Konieczny, J., 1994, Numeryczny kataster nieruchomości, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 14-1-14-4

@Article{1994ArFKT..1..14-1K,
author = {Konieczny, J.},
title = {{Numeryczny kataster nieruchomości}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {14-1--14-4},
}