Korpetta, D.; Będkowski, K., 1994, Zastosowanie systemu SCOP do budowy numerycznego modelu terenu warstwy koron drzew na przykładzie Arboretum w Rogowie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 5-1-5-4

@Article{1994ArFKT..1...5-1K,
author = {Korpetta, D.; Będkowski, K.},
title = {{Zastosowanie systemu SCOP do budowy numerycznego modelu terenu warstwy koron drzew na przykładzie Arboretum w Rogowie}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {5-1--5-4},
}