Krzyworzeka, M.; Kobyłecki, A., 1994, Przegląd oprogramowania komercyjnego GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 17-1-17-10

@Article{1994ArFKT..1..17-1K,
author = {Krzyworzeka, M.; Kobyłecki, A.},
title = {{Przegląd oprogramowania komercyjnego GIS}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {17-1--17-10},
}