Mozgawa, W.; Olenderek, H.; Piekarski, E., 1994, Fotogrametria i teledetekcja w badaniach naukowych i dydaktyce na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 2-1-2-7

@Article{1994ArFKT..1...2-1M,
author = {Mozgawa, W.; Olenderek, H.; Piekarski, E.},
title = {{Fotogrametria i teledetekcja w badaniach naukowych i dydaktyce na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {2-1--2-7},
}