Nowak, E.; Preuss, R., 1994, Wyznaczanie geometrii zdj naziemnych systemem TERRANET, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 22-1-22-8

@Article{1994ArFKT..1..22-1N,
author = {Nowak, E.; Preuss, R.},
title = {{Wyznaczanie geometrii zdj naziemnych systemem TERRANET}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {22-1--22-8},
}