Ostrowski, M.; Preuss, R.; Kurczyński, Z., 1994, Tworzenie cyfrowej ortofotomapy w barwach rzeczywistych na podstawie zdjęć wykonywanych kamerami niemetrycznymi, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 6-1-6-4

@Article{1994ArFKT..1...6-1O,
author = {Ostrowski, M.; Preuss, R.; Kurczyński, Z.},
title = {{Tworzenie cyfrowej ortofotomapy w barwach rzeczywistych na podstawie zdjęć wykonywanych kamerami niemetrycznymi}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {6-1--6-4},
}