Sawicki, P., 1994, Pozycjonowanie 3D w bliskim zasięgu wspomagane programami CAD, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 20-1-20-2

@Article{1994ArFKT..1..20-1S,
author = {Sawicki, P.},
title = {{Pozycjonowanie 3D w bliskim zasięgu wspomagane programami CAD}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {20-1--20-2},
}