Wołk-Musiał, E., 1994, Metodyka opracowania mapy geomorfologicznej w skali 1:50000 w systemie numerycznym, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 3-1-3-5

@Article{1994ArFKT..1...3-1W,
author = {Wołk-Musiał, E.},
title = {{Metodyka opracowania mapy geomorfologicznej w skali 1:50000 w systemie numerycznym}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {3-1--3-5},
}