Wróbel, A., 1994, Cyfrowa rejestracja w kamerze termowizyjnej AGA 780 i możliwości jej wykorzystania, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 19-1-19-6

@Article{1994ArFKT..1..19-1W,
author = {Wróbel, A.},
title = {{Cyfrowa rejestracja w kamerze termowizyjnej AGA 780 i możliwości jej wykorzystania}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {19-1--19-6},
}