Wrona, T.; Węgrzyn, Z., 1994, Wpływ Rozdzielczości skanowania zdjęć lotniczych na dokładność odwzorowania szczegółów, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 8-1-8-5

@Article{1994ArFKT..1...8-1W,
author = {Wrona, T.; Węgrzyn, Z.},
title = {{Wpływ Rozdzielczości skanowania zdjęć lotniczych na dokładność odwzorowania szczegółów}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {8-1--8-5},
}