ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

archiwum@sgp.geodezja.org.pl

ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji znajduje się w Części B wykazu czasopism naukowych MNiSW - publikacje w AFKIT w roku 2015 oceniono na 7 pkt.

Redakcja AFKiT

Redaktor Naczelny wydawnictwa
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
kurczynski@wp.pl

Redaktorzy Tematyczni
Fotogrametria
dr inż. Ryszard Preuss - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Teledetekcja
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak - Politechnika Warszawska

Kartografia i GIS
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW - Politechnika Warszawska

Redaktor językowy
Mr Brian Dunn
Wielka Brytania
dunn999@yahoo.co.uk
Redakcja współpracuje z serwisem Academic Proofreading Services Ltd. www.englishproofread.com

Redaktor statystyczny
dr inż. Marcin Luckner
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
mluckner@mini.pw.edu.pl

Redakcja techniczna
dr inż. Krzysztof Bakuła
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
k.bakula@gik.pw.edu.pl

dr inż. Artur Warchoł
ProGea 4D, Instytut Inżynierii Technicznej, PWSTE Jarosław
artur_warchol@o2.pl

dr inż. Jakub Markiewicz
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
j.markiewicz@gik.pw.edu.pl

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
ireneusz.wyczalek@put.poznan.pl

Redakcja zeszytu
powoływana przez Redaktora Naczelnego

Adres redakcji
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
archiwum@sgp.geodezja.org.pl
tel. +22 2347694
fax: +22 6299182

Wydawca
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa