ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

archiwum@sgp.geodezja.org.pl

ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji znajduje się w Części B wykazu czasopism naukowych MNiSW - publikacje w AFKIT w roku 2015 oceniono na 7 pkt.

Wytyczne dla Recenzentów

- formularz recenzji w wersji edytowalnej (docx)

- formularz recenzji w wersji nieedytowalnej (pdf)