PTFiT jest Sekcją Naukową Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Osoby chętne do włączenia się w prace PTFiT muszą zostać członkami SGP, a także zglosić się do pracy w Sekcji

Redaktor Naczelny AFKiT
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
Politechnika Warszawska
e-mail: kurczynski@wp.pl

Sekretarze Naukowi PTFiT
dr inż. Dorota Zawieska
Politechnika Warszawska
e-mail: dorotaz8@wp.pl
  dr inż. Piotr Sawicki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl
dr inż. Ryszard Preuss
Politechnika Warszawska
e-mail: ryszard.preuss@wp.pl
 
mgr inż. Krzysztof Bakuła
Politechnika Warszawska
e-mail: k.bakula@gik.pw.edu.pl

Obsluga strony www PTFiT
mgr inż. Artur Warchoł
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
e-mail: a.warchol@ur.krakow.pl