Kontakty
do organizacji zaprzyjaźnionych i współpracujących
z naszym Towarzystwem

SGP - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

SKP - Stowarzyszenie Kartografów Polskich

PTG - Polskie Towarzystwa Geograficznego

PTIP - Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

ASPRS - American Society for Photogrammetry and Remote Sensing

DPGF - Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation

FIG - International Federation of Surveyors