ZARZĄD


HISTORIA

Skład Zarządu PTFiT (2017-2021) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 19 maja 2017 r.
image2 Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

Politechnika Koszalińska
mail: abujak7@wp.pl
  image2 V-ce Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

Akademia Górniczo-Hutnicza
e-mail: krisfoto@agh.edu.pl
image2 V-ce Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Politechnika Warszawska
e-mail: kurczynski@wp.pl
  image2 V-ce Przewodniczący
mgr inż. Jacek Uchański

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl
image2 Sekretarz Naukowy
dr inż. Krzysztof Bakuła

Politechnika Warszawska
e-mail: k.bakula@gik.pw.edu.pl
  image2 Sekretarz Naukowy
dr inż. Artur Warchoł

Politechnika Świętokrzyska
e-mail: artur_warchol@o2.pl
Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Koordynator współpracy
z Komisją I ISPRS - Sensors Systems
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
e-mail: andrzej.borkowski@up.wroc.pl
  Członek Zarządu
dr inż. Jakub Markiewicz

Koordynator współpracy
z Komisją II ISPRS - Photogrammetry
Politechnika Warszawska
e-mail: jakub.markiewicz@pw.edu.pl
image2 Członek Zarządu
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

Koordynator współpracy
z Komisją III ISPRS - Remote Sensing
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
e-mail: marek.mroz@uwm.edu.pl
  Członek Zarządu
mgr inż. Artur Karwel

Koordynator współpracy
z Komisją IV ISPRS - Spatial Information Science
Politechnika Warszawska
e-mail: Artur.Karwel@pw.edu.pl
Członek Zarządu
dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM

Koordynator współpracy
z Komisją V ISPRS - Education and Outreach
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl
  Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Siedlik

MGGP Aero Sp z o.o.
e-mail: jsiedlik@mggpaero.com