Boroń, A., 1994, Wpływ skanowania na geometrię obrazów cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 9-1-9-12

@Article{1994ArFKT..1...9-1B,
author = {Boroń, A.},
title = {{Wpływ skanowania na geometrię obrazów cyfrowych}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {9-1--9-12},
}