Hejmanowska, B., 1994, Usuwanie zakłócającego wpływu topografii z obrazów satelitarnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 4-1-4-12

@Article{1994ArFKT..1...4-1H,
author = {Hejmanowska, B.},
title = {{Usuwanie zakłócającego wpływu topografii z obrazów satelitarnych}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {4-1--4-12},
}