Izdebski, W.; Knap, T., 1994, Pozyskiwanie danych do Systemów Informacji o Terenie przy pomocy GEO-MAP, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 16-1-16-9

@Article{1994ArFKT..1..16-1I,
author = {Izdebski, W.; Knap, T.},
title = {{Pozyskiwanie danych do Systemów Informacji o Terenie przy pomocy GEO-MAP}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {16-1--16-9},
}