Jachimski, J.; Boroń, A.; Zieliński, J., 1994, Video Stereo Digitizer i wstępna ocena dokładności pomiaru wielkoskalowych zdjęć lotniczych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 11-1-11-103

@Article{1994ArFKT..1..11-1J,
author = {Jachimski, J.; Boroń, A.; Zieliński, J.},
title = {{Video Stereo Digitizer i wstępna ocena dokładności pomiaru wielkoskalowych zdjęć lotniczych}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {11-1--11-103},
}