Jachimski, J.; Boroń A.; Piłat, A., 1994, Empiryczna ocena dokładności wymiarowania obiektów zabytkowych z wykorzystaniem aparatów fotograficznych i systemu ORIENT, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 21-1-21-9

@Article{1994ArFKT..1..21-1J,
author = {Jachimski, J.; Boroń A.; Piłat, A.},
title = {{Empiryczna ocena dokładności wymiarowania obiektów zabytkowych z wykorzystaniem aparatów fotograficznych i systemu ORIENT}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {21-1--21-9},
}