Konieczny, K., 1994, System fotogrametrii numerycznej PHODIS w wariancie ortofoto PHODIS-OP i autografu PHODIS-ST firmy Carl Zeiss, Oerkochen, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 24-1-24-3

@Article{1994ArFKT..1..24-1K,
author = {Konieczny, K.},
title = {{System fotogrametrii numerycznej PHODIS w wariancie ortofoto PHODIS-OP i autografu PHODIS-ST firmy Carl Zeiss, Oerkochen}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {24-1--24-3},
}