Tokarczyk, R.; Mierzwa, W., 1994, Porównanie metod rozwiązania sieci fotogrametrycznych stosowanych dla pomiarów obiektów inżynierskich, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 23-1-23-9

@Article{1994ArFKT..1..23-1T,
author = {Tokarczyk, R.; Mierzwa, W.},
title = {{Porównanie metod rozwiązania sieci fotogrametrycznych stosowanych dla pomiarów obiektów inżynierskich}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {23-1--23-9},
}