Węgrzyn, Z.; Jarząbek J.; Żarkowski, A., 1994, Przydatność DVP do tworzenia i aktualizacji wektorowej bazy danych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 7-1-7-7

@Article{1994ArFKT..1...7-1W,
author = {Węgrzyn, Z.; Jarząbek J.; Żarkowski, A.},
title = {{Przydatność DVP do tworzenia i aktualizacji wektorowej bazy danych}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {7-1--7-7},
}