Węgrzyn, Z., 1994, Pozyskiwanie danych bazy wektorowej SIT z ortofotografii cyfrowej przy użyciu Video Stereo Digitizera, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 12-1-12-5

@Article{1994ArFKT..1..12-1W,
author = {Węgrzyn, Z.},
title = {{Pozyskiwanie danych bazy wektorowej SIT z ortofotografii cyfrowej przy użyciu Video Stereo Digitizera}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {12-1--12-5},
}