Zieliński, J., 1994, Przygotowanie obrazów barwnych dla VSD, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1, 10-1-10-6

@Article{1994ArFKT..1..10-1Z,
author = {Zieliński, J.},
title = {{Przygotowanie obrazów barwnych dla VSD}},
journal = {Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing},
year = {1994},
volume = {1},
number = {1},
pages = {10-1--10-6},
}