ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 5, Warszawa 1996


"Cyfrowa technologia produkcji mapy topograficznej w skali 1:10 000"
Sekcja Kartografii Komitetu Polskiej Akademii Nauk