XXII Sympozjum Fotogrametryczne – Kraków, 26-28.09.2022

Data publikacji: 11.05.2022

FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA:
stan aktualny i tendencje rozwoju

Sympozjum PTFiT Krakow 2022 Komunikat 1