ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 26, 2014
 • Okładka

 • Wkładka

 • Spis treści

 • Krzysztof Bakuła
  Porównanie algorytmów ekstrakcji punktów istotnych w upraszczaniu numerycznych modeli terenu o strukturze hybrydowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krzysztof Bakuła
  Efektywne wykorzystanie danych LIDAR w dwuwymiarowym modelowaniu hydraulicznym

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Urszula Cisło-Lesicka, Natalia Borowiec, Urszula Marmol, Krystian Pyka
  Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją INSPIRE

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Wojciech Dominik
  Porównanie właściwości chmury punktów wygenerowanej metodą dopasowania obrazów zdjęć lotniczych z danymi z lotniczego skanowania laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Wolfgang Kresse
  Analiza działalności Niemieckiego Towarzystwa Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Joanna Lucyna Kubalska, Ryszard Preuss
  Wykorzystanie danych fotogrametrycznych do inwentaryzacji zieleni na terenach zurbanizowanych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Marcin Marjasiewicz, Tomasz Malej
  Półautomatyczne modelowanie brył budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego)

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Magdalena Mleczko
  Klasyfikacja treści polarymetrycznych obrazów radarowych z wykorzystaniem metod dekompozycji na przykładzie systemu F-SAR (X/S)

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Martyna Poręba, François Goulette
  Rejestracja chmur punktów 3D w oparciu o wyodrębnione krawędzie

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Ryszard Preuss
  Automatyzacja procesu przetwarzania danych obrazowych

  Abstract Text/BibTeX Reference

  Wydanie tomu wsparła firma: