ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 30, Koszalin 2018
 • Okładka

 • Wkładka

 • Spis treści

 • Krzysztof Bakuła, Wojciech Woźniak
  Możliwości tworzenia Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu ze stereopary zdjęć satelitarnych VHRS


 • Anita Biszof, Tomasz Oberski
  Możliwości generowania precyzyjnego NMT na podstawie chmury punktów z projektu ISOK


 • Natalia Borowiec, Bożena Niemiec
  Wyodrębnienie drzew z danych lidarowych z zastosowaniem transformaty Hougha


 • Damian Brinken, Tomasz Kogut
  Wykorzystanie naziemnego skanowania laserowego w opracowaniu dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz badaniu zniekształcenia dachu


 • Rafał Drzewicki, Aleksandra Bujakiewicz
  Ocena dokładności modelu budynku z bardzo gęstej chmury punktów pozyskanej z integracji zdjęć o różnej geometrii


 • Jakub Markiewicz, Michał Kowalczyk, Jacek Hamburg, Rafał Bieńkowski
  Dokumentacja fotogrametryczna stanowisk archeologicznych w terenie miejskim na przykładzie Kutaisi, Gruzja


 • Tomasz Pirowski, Bartosz Garlewicz, Kamila Gryboś
  Wpływ algorytmów scalania danych na wyniki kartowania pokrycia terenu - wybrane aspekty


 • Agnieszka Struś
  Modelowanie proceduralne 3D miast


 • Mariusz Urbański, Krzysztof Bakuła
  Analiza ubytku drzewostanów z wykorzystaniem lotniczych danych fotogrametrycznych dla warszawskiej dzielnicy Wilanów


 • Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Karolina Zięba-Kulawik, Marta Szostak, Jadwiga Kuzera, Agnieszka Turowska, Marta Bura, Paulina Wietrzyk,
  Joanna Kołodziejczyk, Patrycja Fałowska, Michał Hubert Węgrzyn

  Wykorzystanie chmur punktów LiDAR w ochronie czynnej borów chrobotkowych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"