ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 7, 1997
 • Józef Jachimski - Przedmowa

 • Spis treści

 • Józef Jachimski
  Struktura organizacyjna i władze Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji po XVIII Kongresie ISPRS w Wiedniu


 • Zdzisław Kurczyński
  Zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne - stan obecny i perspektywy


 • Adam Boroń, Ryszard Florek-Paszkowski, Władysław Mierzwa
  Systemy do przetwarzania, analizy i prezentacji danych


 • Ryszard Preuss
  Sposoby odtwarzania orientacji zdjęć we współczesnych technologiach fotogramerycznych


 • Romuald Kaczyński, Adam Linsenbarth
  Działalność Komisji IV ISPRS "Opracowania map i GIS"


 • Józef Jachimski
  Fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów zabytkowych


 • Leszek Kolondra
  Fotogrametryczne pomiary przemysłowe i budowlane z uwzględnieniem aspektu C AD/C AM.61


 • Piotr Sawicki
  Techniki bliskiego zasięgu i widzenie maszynowe


 • Stanisław Mularz
  Badania geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne oraz modelowanie procesów geodynamicznych


 • Kazimierz Furmańczyk
  Badania wód. strefy brzegowej morza, lodów i pokrywy śniegowej


 • Beata Hejmanowska
  Metody klasyfikacji obrazu. Mapy pokrycia/użytkowania terenu. Pomiary właściwości spektralnych obiektu


 • Katarzyna Zielińska-Dabrowska
  Monitorowanie zasobów środowiska. Rejestracja powierzchni roślinnej


 • Jerzy C. Saczuk
  System GeoSET w zastosowaniach fotogrametrycznych


 • Spis uczestników sympozjum oraz Spis uczestników XVIII Kongresu ISPRS w Wiedniu

 • Bibliografia publikacji XVIII Kongresu ISPRS w Wiedniu

 • Spis dotychczas wydanych tomów "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji"