ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji wydanie specjalne:
"Geodezyjne Technologie Pomiarowe"
Warszawa 2013
 • Okładka i strona tytułowa

 • Wkładka

 • Spis treści

 • Zdzisław Kurczyński
  Słowo wstępu


 • Jan Barabach, Krystyna Milecka
  Przekształcenia antropogeniczne torfowiska Rzecin zaobserwowane na zdjęciach lotniczych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Janusz Będkowski, Karol Majek, Paweł Musialik, Andrzej Masłowski, Artur Adamek
  Tworzenie map semantycznych na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Michał Bobrowski
  Detekcja warunków ograniczonej widzialności z wykorzystaniem danych satelitarnych i naziemnych

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Joanna Lucyna Kubalska, Ryszard Preuss
  Dokładność NMPT tworzonego metodą automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Zdzisław Kurczyński, Krzysztof Bakuła
  Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Jakub Stefan Markiewicz, Michał Kowalczyk, Piotr Podlasiak, Krzysztof Bakuła, Dorota Zawieska, Aleksandra Bujakiewicz, Elżbieta Andrzejewska
  Analiza wpływu rozdzielczości danych źródłowych na jakość produktów fotogrametrycznych obiektu architektury

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Tomasz Markowski
  Wykorzystanie pakietu Photomodeler oraz środowiska Matlab, do badania parametrów ruchu obiektów na podstawie obrazów sekwencyjnych

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Piotr Wężyk, Tomasz Gęca
  Weryfikacja i aktualizacja bazy klaso-użytków EGIB w oparciu o analizy chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego na przykładzie wsi Tuklęcz
  w województwie świętokrzyskim

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Ireneusz Wyczałek, Elżbieta Wyczałek
  Badania nad wyostrzeniem i klasyfikacją obiektową wielospektralnego obrazu Worldview-2

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Adrian Zarychta, Roksana Zarychta
  Zastosowanie "korekty efektu wygładzenia" w badaniach form geomorfologicznych

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Roksana Zarychta, Adrian Zarychta
  Zastosowanie krigingu zwyczajnego do rekonstrukcji i wizualizacji reliefu w miejscach odkrywkowej eksploatacji piasku

  Abstract Text/BibTeX Reference

 • Janina Zaczek-Peplinska, Artur Adamek, Katarzyna Osińska-Skotak,Anna Adamek
  Inwentaryzacja galerii kontrolnej i przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference