ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 8, 1998
 • Józef Jachimski - Przedmowa

 • Spis treści

 • Józef Jachimski, Adam Linsenbarth
  Profesor Zbigniew Sitek - Naukowiec, Pedagog, Działacz Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji


 • Stanisław Lewiński
  Wykorzystanie zdjęć Landsat MSS i TM do tworzenia satelitarnych map obrazowych


 • Ireneusz Jędrychowski, Krystian Pyka, Jerzy Sokołowski
  Wykorzystanie danych teletedekcyjnych i kartograficznych dla potrzeb opracowania mapy użytkowania
  terenu w KAWK


 • Jan Ziobro, Romuald Kaczyński
  Analiza wpływu stopnia kompresji obrazu cyfrowego oraz apertuiy skanowania na późniejszy automatyczny pomiar


 • Jerzy Butowtt, Tadeusz Wrona
  Próba oceny przydatności VSD - AGH dla potrzeb dydaktycznych i naukowych


 • Krystian Pyka
  Przetwarzanie obrazów cyfrowych w pakiecie MGE Intergraph - uwagi użytkownika


 • Krystian Pyka, Ludwik Waluś
  Doświadczenia firmy COMPASS S.A. w zakresie fotogrametrii cyfrowej


 • Romuald Kaczyński, Jan Ziobro
  Aerotriangulacja cyfrowa


 • Władysław Mierzwa, Regina Tokarczyk,
  Wyrównanie sieci cyfrowych zdjęć naziemnych dla zastosowań inżynierskich i architektonicznych


 • Janusz M. Zieliński
  Strategia automatyzacji pomiarów na stereogramach cyfrowych z zastosowaniem metod korelacyjnych


 • Ireneusz Ewiak
  Niektóre aspekty skanowania zdjęć lotniczych za pomocą skanera PSI-Zeiss


 • Adam Boroń
  Przydatność aparatu cyfrowego Minolta RD 175 w fotogrametrycznych opracowaniach cyfrowych


 • Piotr Sawicki, Bogusław Więcek
  Cyfrowy system video termalny dla aplikacji w bliskim zasięgu


 • Dariusz Gąsior
  Rolleiinetric CD W - cyfrowy system fotogrametrii bliskiego zasięgu


 • Józef Jachimski, Janusz M. Zieliński
  VSD w inwentaryzacji zabytków


 • Adam Boroń, Józef Jachimski
  Inwentaryzacja Kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej


 • Adam Boroń, Andrzej Wróbel
  Opracowanie fotoplanu malowidła ze sklepienia kościoła o.o. Pijarów w Krakowie z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej


 • Józef Jachimski, Władysław Mierzwa
  Metodyka sporządzania cyfrowego fotoplanu rozwinięcia sklepienia na przykładzie malowideł biblioteki opactwa Cystersów w Lubiążu


 • J. Gołka, J. Haliński
  Wykorzystanie możliwości fotogrametrii cyfrowej w opracowaniach architektonicznych na przykładzie elewacji frontowej Ratusza w Zamościu


 • Piotr Wężyk
  Techniki fotogrametrii cyfrowej, GIS oraz GPS w badaniach nad przestrzenną depozycją pyłów
  wybranych metali ciężkich na obszarze Lasu Wolskiego w Krakowie


 • Piotr Wężyk, Reinfried Mansberger
  Techniki fotogrametrii cyfrowej i GIS w ocenie degradacji drzewostanów świerkowych
  w masywie Kudłonia w Gorcach


 • Janusz Kosakowski
  Obrazy zdjęć lotniczych w postaci cyfrowej jako warstwa informacyjna w GIS wspierającym gospodarkę przestrzenną w gminie.
  Opis koncepcji programu w środowisku Windows


 • Elżbieta Bielecka.
  Wykorzystanie fotogrametrii i teledetekcji do zasilania Kociewskiego Systemu Informacji Przestrzennej


 • Marta Borowiec, Regina Tokarczyk
  Komputerowa prezentacja wyników inwentaryzacji architektonicznej


 • Józef Jachimski, Sławomir Mikrut
  Próba subpikselowej lokalizacji linii konturowych z wykorzystaniem drugiej pochodnej obrazu cyfrowego


 • Sprawozdanie z działalności PTFiT Sekcji SGP za okres 1995 - 1997r