ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 28, Warszawa 2016
 • Wkładka

 • Spis treści

 • Ireneusz Ewiak, Katarzyna Siok, Agnieszka Jenerowicz
  Ocena funkcjonalności algorytmów kolorowania obrazów w aspekcie zwiększenia walorów radiometrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Michał Kowalczyk, Jakub Markiewicz
  Generowanie modeli 3D przy wykorzystaniu popularnych kamer

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zdzisław Kurczyński, Krzysztof Bakuła
  SAFEDAM - zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zdzisław Kurczyński, Rauza Kaltaevna Abeldina, Gulnara Kenesovna Kurmanova, Lyubov Vladimirovna Smunyova,
  Zhuldyz Elibaevna Moldumarova, Farabi Kerimbaevich Yermekov

  Możliwości współczesnej fotogrametrii w modernizacji map katastralnych w warunkach Polski i Kazachstanu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Wojciech Ostrowski
  Możliwości opracowania fotogrametrycznego lotniczych zdjęć ukośnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Magdalena Pilarska
  Kalibracja radiometryczna danych z lotniczego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Michał Pleskacz, Antoni Rzonca
  Opracowanie metody oceny poprawności działania algorytmu kolorowania chmury punktów

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystian Pyka, Elżbieta Pastucha, Andrzej Wróbel
  Wyznaczenie punktów osnowy pomiarowej w procesie aerotriangulacji

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zofia Szczepaniak-Kołtun
  Ocena wpływu nmt o różnej rozdzielczości na dokładność pozyskiwania linii ciekowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jarosław Wajs
  Zastosowanie zobrazowań pochodzących z bezzałogowego systemu latającego do budowy numerycznego modelu terenu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Marta Szostak
  Określanie liczby drzew w Parku Narodowym Bory Tucholskie metodą segmentacji koron na modelach wysokościowych pochodzących
  z dopasowania zdjęć lotniczych oraz lotniczego skanownia laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Małgorzata Woroszkiewicz, Ireneusz Ewiak
  Analiza wpływu filtracji skanowanych historycznych zdjęć lotniczych na dokładność automatycznej aerotriangulacji cyfrowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Ireneusz Wyczałek, Justyna Stróżyk-Weiss, Michał Wyczałek
  Rozwiązania fotogrametryczne zastosowane w nowym systemie diagnozowania nawierzchni drogowych

  Abstract Text/BibTeX Reference

  Wydanie tomu wsparła firma: