ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 29, Wrocław 2017
 • Okładka

 • Spis treści


 • Ryszard Bratuś, Paweł Musialik, Piotr Pióro, Marcin Prochaska, Antoni Rzonca
  Zastosowanie obliczeń równoległych do klasyfikacji punktów overlap


 • Khrystyna Burshtynska, Maksym Halochkin, Sofiia Tretyak, Iryna Zayats
  Monitoring koryta rzeki Dniestr z wykorzystaniem technologii GIS


 • Andrzej Głażewski
  Dwie najnowsze generacje podstawowej mapy topograficznej Polski


 • Robert Gradka, Andrzej Kwinta
  Wyznaczenie mapy deformacji obiektu inżynierskiego


 • Jakub Kolecki, Marcin Prochaska, Paweł Piątek, Jerzy Baranowski, Zdzisław Kurczyński
  System pomiarowy dla wiatrakowców - wpływ stabilizacji na geometrię danych pomiarowych


 • Zdzisław Kurczyński, Mateusz Bielecki
  Właciwosci pomiarowe zdjęć niskopułapowych pozyskiwanych kamerą typu rolling shutter


 • Wojciech Ostrowski, Konrad Górski, Magdalena Pilarska, Adam Salach, Krzysztof Bakuła
  Porównanie koncepcji skanowania laserowego z bezzałogowych statków latających


 • Magdalena Pilarska, Wojciech Ostrowski, Krzysztof Bakuła
  Analiza dokładności modelowania 3D budynków w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego


 • Yuri Raizman
  Kamery średnioformatowe - analiza wydajności dla produkcji ortofotomapy


 • Yuri Raizman
  Lotniczy system 190MP: konstrukcja kamery i analiza jej wydajności


 • Marta Szostak, Justyna Konior, Joanna Kowalik, Karolina Zięba- Kulawik
  Krakowskie kopce w ArcGIS Online


 • Marta Szostak, Anita Kowalik
  Projekt rewitalizacji Spały - opracowanie z wykorzystaniem cyfrowych ortofotomap oraz danych z lotniczego skanowania laserowego


 • Jacek Ślopek
  Wykorzystanie techonolgii VR i narzędzi WEB GIS w steoroskopowej wizualizacji zdjęć lotniczych  Wydanie tomu wsparła firma: