ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 21, Wrocław 2010
 • Okładka

 • Wkładka

 • Spis treści

 • Andrzej Świątkiewicz
  Przedmowa - Refleksje o fotogrametrii i teledetekcji


 • Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska, Sebastian Różycki
  Nauczanie na odległość w zakresie geodezji i kartografii - przykład tworzenia uzupełniającej formy kształcenia

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska, Sebastian Różycki
  Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych - przykłady dla opracowań małoskalowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Adam Boroń, Marta Borowiec, Tomasz Pirowski
  Fotoplan rozwinięcia trudnodostępnych polichromii bizantynskich w absydzie katedry w Sandomierzu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Natalia Borowiec
  Budowa modelu budynku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z lotniczego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Aleksandra Bujakiewicz, Ryszard Preuss
  Ekstrakcja informacji wektorowej w fotogrametrycznym systemie Summit Evolution - ArcGIS 3D z uwzględnieniem topologii dachów

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Urszula Cisło-Lesicka
  Pozyskiwanie informacji 3D o budynkach dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Rafał Dąbrowski, Agata Orych, Piotr Walczykowski
  Ocena możliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Karol Dabrowski, Piotr Sawicki
  Wizualizacja ortofotomap cyfrowych w technologii Google Maps

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Anna Fryśkowska, Michał Kędzierski
  Wybrane aspekty integracji danych naziemnego i lotniczego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Gołuch, Agnieszka Dombek, Jan Kapłon
  Ocena dokładności danych uzyskanych z pomiaru batymetrycznego wykonanego echosondą Lowrance LMS-527C DF iGPS

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Małgorzata Jarząbek-Rychard, Andrzej Borkowski
  Porównanie algorytmów RANSAC oraz rosnacych płaszczyzn w procesie segmentacji danych lotniczego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Renata Jędryczka
  Możliwości prezentacji danych przestrzennych w aplikacjach internetowych typu RIA

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Artur Karol Karwel
  Określenie zakresu wykorzystania pomiarów autokorelacyjnych w aspekcie wyznaczenia modeli 3D budynków

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Michał Kędzierski, Michalina Wilińska, Anna Fryśkowska
  Opracowanie ortofoto obiektu zabytkowego metodami fotogrametrii bliskiego zasięgu z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Natalia Kolecka
  Fotografia naziemna jako potencjalne źródło danych dla systemów informacji geograficznej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Natalia Kolecka, Jakub Kolecki
  Ocena przydatności programu Photosynth do modelowania rzeźby terenu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Michał Kowalczyk
  Analiza warunków odtworzenia wzajemnej orientacji obrazów z sekwencji filmowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Michał Kowalczyk, Piotr Podlasiak, Ryszard Preuss, Dorota Zawieska
  Ocena kartometryczności true-ortho

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Sławomir Królewicz
  Analiza wplywu zjawiska BRDF na jasność obiektów w obrębie bloku zdjęć lotniczych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Stanisław Lewiński
  Klasyfikacja obiektowa zdjęcia satelitarnego średniej rozdzielczości MODIS,pierwsze wyniki

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jacek Łubczonek, Marta Włodarczyk
  Wykorzystanie geobazy danych w procesie tworzenia elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Urszula Marmol, Grzegorz Lenda
  Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektów

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Maryniak, Wojciech Drzewiecki
  Zmiany pokrycia terenu Pustyni Błędowskiej w latach 1926-2005

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jerzy Miałdun
  Wpływ terenowej wielkości piksela i szumu impulsowego na wymiar fraktalny obrazów roślinności przybrzeżnej jeziora Łuknajno

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jerzy Miałdun, Marek Ostrowski
  Wymiar fraktalny fragmentów zdjęć lotniczych strefy przybrzeżnej jeziora Mikołajskiego, Śniardw i Łuknajno

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystyna Michałowska, Ewa Głowienka-Mikrut
  Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Agata Orych, Piotr Walczykowski
  Wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej sensorów cyfrowych w oparciu o cele kalibracyjne

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Katarzyna Osińska-Skotak
  Teledetekcyjne monitorowanie jakości wód w Zalewie Wiślanym

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zenon Parzyński
  Podstawy modelowania georeferencyjnych baz danych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Tomasz Pirowski
  Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości - ocena walorów fotointerpretacyjnych scalenia danych Landsat TM i IRS-PAN

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystian Pyka
  Dopasowanie radiometryczne ortoobrazów z wykorzystaniem modelu barw LAB

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Sebastian Różycki
  Charakterystyka kamer rozpoznawczych i zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Sawicki, Tomasz Tomaszewski
  Ocena wybranych programów typu freeware do modelowania 3D obiektów bliskiego zasięgu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zofia Szczepaniak-Kołtun, Tomasz Oberski
  Nowa koncepcja harmonizacji map tematycznych - sposób na zwiększenie zasięgu przestrzennego opracowania

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Regina Tokarczyk, Marzena Jędrzejek
  Kalibracja kamer z zastosowanym warunkiem Scheimpfluga

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Regina Tokarczyk, Bogusława Kwoczyńska, Monika Ujma
  Przegląd i charakterystyka wybranego darmowego oprogramowania fotogrametrycznego do celów dydaktycznych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Przemysław Tymków, Andrzej Borkowski
  Rekonstrukcja geometrii 3D krzewu na podstawie naziemnego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Łukasz Uchański, Lars Soerensen
  Technologia naziemnego skaningu laserowego w zagadnieniach inżynierii odwrotnej oraz analiz procesów dynamicznych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Walczykowski, Agata Orych, Rafał Dąbrowski, Karol Stachurski
  Wykorzystanie obrazowych technik rozpoznawczych do wykrywania kamuflażu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Wężyk, Marta Szostak, Piotr Tompalski
  Aktualizacja baz danych SILP oraz Leśnej Mapy Numerycznej w oparciu o dane z lotniczego skaningu laserowego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Ireneusz Wyczałek
  Nowa metoda modelowania powierzchni terenu dla potrzeb analiz i symulacji przestrzennych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Ireneusz Wyczałek
  Użycie automatów komórkowych do modelowania i symulacji zjawisk przestrzennych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Ireneusz Wyczałek, Sławomir Królewicz, Elżbieta Wyczałek
  Ocena i wstępna analiza 8-kanałowego obrazu bardzo wysokiej rozdzielczości z satelity WorldView-2

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Zawieska
  Wybrane operatory detekcji w automatyzacji dopasowywania obrazów cyfrowych bliskiego zasięgu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Zawieska, Anna Klimkowska
  Analiza dokładności kształtu modelu elementu przemysłowego pozyskanego ze zdjęć cyfrowych i skaningu naziemnego

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Zawieska, Tomasz Markowski
  Fotogrametryczna rekonstrukcja modelu posągu Wielkiego Buddy na podstawie zdjęć archiwalnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Jan Ziobro
  Niezawodność współrzędnych tłowych w aerotriangulacji

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Aleksander Żarnowski, Eugene Levin, Sergey Skubiev
  Human centric approach to inhomogeneous geospatial data fusion and actualization;
  Symbioza mózgu człowieka z komputerem przy sprawdzaniu aktualności heterogenicznych danych geoprzestrzennych

  Abstract Text/BibTeX Reference