ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji - vol. 25 - Kazimierz Dolny 2013
 • Okładka
 • Spis treści
 • Wkładka
 • Okładka - tył
 • Okładka - grzbiet

 • Joanna Adamczyk
  Wpływ własności ortofotomapy cyfrowej na wyniki klasyfikacji obiektowej pokrycia terenu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krzysztof Bakuła, Robert Olszewski, Łukasz Bujak, Miłosz Gnat, Ewa Kietlinska,Michał Stankiewicz
  Generalizacja NMT w opracowaniu metodologii reprezentacji rzezby terenu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Izabela Basista
  Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomosci

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Natalia Borowiec
  Transformata Hough'a jako narzędzie wspomagajace wykrywanie dachów budynków

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Agata Ciołkosz-Styk
  Zastosowanie metody cyfrowego przetwarzania obrazów do wyznaczania gęstosci graficznej opracowań kartograficznych na przykładzie planów miast

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Magdalena Grochowska
  Segmentacja danych MLS z użyciem procedur Point Cloud Library

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Romuald Kaczyński
  Trendy w fotogrametrii i teledetekcji w świetle XXII kongresu ISPRS. Komisja I - Image data acquisition - sensors and platforms

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Natalia Kolecka, Jakub Kolecki
  Określanie grubości pokrywy śnieżnej na podstawie fotogrametrycznych zdjęć naziemnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Bartłomiej Kraszewski
  Aspekty integracji modeli 3D budynków z bazą danych opisowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Bartłomiej Mitka, Paweł Szelest
  Problematyka pozyskiwania i przetwarzania danych fotogrametrycznych i z naziemnego skaningu laserowego na potrzeby tworzenia portali edukacyjnych
  i wirtualnych muzeów na przykładzie Katedry Wawelskiej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Zbigniew Muszyński
  Zastosowanie metody Hampela do aproksymacji modelu teoretycznego chłodni kominowej w podejsciu dwuwymiarowym

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipinska, Anna Fiedukowicz
  Koncepcja i studium implementacji procesu zasilania komponentu TOPO250 danymi TOPO10 - generalizacja informacji geograficznej w bazie danych BDG

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Katarzyna Osińska-Skotak, Joanna Pluto-Kossakowska, Anna Fijalkowska
  Możliwości teledetekcyjnej kontroli utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (GAEC)

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Tomasz Pirowski, Grzegorz Szczasiuk
  Selekcja i przetwarzanie wzmocnionych przestrzennie obrazów wielospektralnych Landsat TM - porównanie wyników opartych o dane scalone i dane zródlowe

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Marek Przyborski
  Obiektowa analiza obrazów w interpretacji danych z anemometrii obrazowej

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Krystian Pyka, Sławomir Mikrut, Agnieszka Moskal, Elżbieta Pastucha, Regina Tokarczyk
  Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujacych skrajnie linii kolejowych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Antoni Rzonca
  Opracowanie systemu kontroli jakosci realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpanskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA)

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Marta Szostak, Marta Nowicka
  Zastosowanie technik geomatycznych w opracowywaniu map pokrycia i użytkowania terenu dla obszarów zrekultywowanych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Marta Szostak, Piotr Wężyk
  Pomiary GNSS w przestrzeni leśnej przy wykorzystaniu różnej klasy odbiorników oraz wybranych trybów pomiaru

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Konrad Turlej, Jędrzej Bojanowski, Maciej Bartold
  Maska obszarów rolniczych dostosowana do monitoringu wzrostu roślin uprawnych w Polsce przy użyciu szeregów czasowych NOAA-AVHRR

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Walczykowski, Agata Orych
  Koncepcja cyfrowej platformy lotniczej do realizacji misji obserwacyjnych w ramach traktatu o otwartych przestworzach

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Artur Warchoł
  Analiza dokladnosci przestrzennej danych z lotniczego, naziemnego i mobilnego skaningu laserowego jako wstęp do ich integracji

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Anna Wawrzaszek, Michał Krupinski, Sebastian Aleksandrowicz, Wojciech Drzewiecki
  Formalizm multifraktalny w analizie zobrazowań satelitarnych

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Piotr Wężyk, Anna Wójtowicz-Nowakowska, Marcin Pierzchalski, Jakub Mlost,Beata Szafrańska
  Mapa zmian pokrycia terenu małopolski 1986-2011 wykonana w oparciu o klasyfikację obiektową obrazów satelitarnych Landsat oraz RapidEye

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Alina Wróbel, Andrzej Wróbel
  Wyznaczenie rzeczywistej temperatury powierzchni kominów stalowych metodą termograficzną

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Zawieska
  Automatyczna rekonstrukcja modeli 3D małych obiektów bliskiego zasiegu

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Dorota Zawieska, Wojciech Ostrowski, Michał Antoszewski
  Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego w metodyce badawczej zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce

  Abstract Text/BibTeX Reference
 • Errata archiwum vol.24