7th Symposium on Mobile Mapping Technology, Kraków, 13 -16 czerwca 2011

Data publikacji: 01.06.2011

Sprawozdanie z 7. Sympozjum MMT 2011. Siódma edycja Sympozjum poświęcona mobilnym technikom mapowania (ang. Mobile Mapping Technology) odbyła się w hotelu Sheraton w dniach 13-16 czerwca 2011 w Krakowie. Zagadnienie to jest poświęcone najnowszym technikom pozyskiwania danych z mobilnych platform, głownie samolotów i samochodów, gdzie źródłem danych są różnego rodzaju wzajemnie sprzężone sensory takie jak: kamery, skanery laserowe czy georadary powiązane z systemami służącymi orientacji przestrzennej danych: GPS, INS, żyroskopami. Konferencja pod patronatem ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing), FIG (International Federation of Surveyors), IAG (International Association of Geodesy), ION (Institut of Navigation), GUGiKu oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk przygotowana została wysiłkiem członków PTFiT (Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji) oraz ZG SGP wraz ze swoim krakowskim oddziałem z dużym zaangażowaniem przedstawicieli czołowych polskich uczelni technicznych w dziedzinie fotogrametrii: Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, osób z Zarządu SGP w Warszawie i Krakowie oraz z firm WPG – Warszawa, OPGK Kraków i ESRI Polska

 

Wspólne zdjecie uczestników 7. Miedzynarodowego Sympozjum Mobile Mapping Technology

Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Naukowego została profesor Dorota Brzezińska z Ohio State University, a Lokalnego Komitetu Organizacyjnego profesor Aleksandra Bujakiewicz z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pełną listę składu komitetów naukowych i organizacyjnych można znaleźć na ciągle jeszcze działającej stronie Sympozjum: http://www.mmtcracow2011.pl, nad której działaniem i aktualnością dbał Krzysztof Bakuła (PW). Sympozjum wspierane było przez głównego sponsora: Esri, Esri Polska oraz sponsorów i wystawców: Apex (Polska), Czerski (Polska), Geodis (Czechy), Gispro (Polska), IxBlue (Francja), Leador (Chiny), OPGK Kraków (Polska) , ProGea Consulting (Polska) wraz z Terrasolid (Finlandia), Riegl (Austria/Polska), WPG (Polska), Visimind (Szwecja/Polska). Pierwszy dzień Sympozjum poświęcony był warsztatom organizowanym przez Komitet Naukowy Sympozjum, podczas którego Eksperci ze Stanowego Uniwersytetu Ohio, Uniwersytetu w Calgary, Uniwersytetu Padwie, Uniwersytetu w Udine oraz Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach przedstawili 6 tematów dotyczących bieżących problemów związanych z mobilnymi technologiami mapowania. Po wykładach, dzięki uprzejmości firmy Gispro, zainteresowani mogli przejechać podstawionym autobusem na podkrakowskie, sportowe lotnisko Pobiednik, gdzie wylądował samolot Gispro Vulcanair P68 TC Observer. Przedstawiciele firmy ciekawie omówili i zaprezentowali poszczególne elementy systemu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników Sympozjum.

 

Samolot firmy GISPRO – Vulcanair P68 TC Observer.

Wtorek był dniem oficjalnego rozpoczęcia Sympozjum. Od godzin porannych pod czujnym okiem niezastąpionej Ani Jarmułowicz (SGP) trwała rejestracja i wydawanie materiałów konferencyjnych uczestnikom Sympozjum. W Sympozjum wzięło udział blisko 150 uczestników z ponad 30 krajów, z których należy wymienić uczestników z USA, Kanady, Australii, Chin, Tajwanu, Japonii oraz wielu krajów europejskich, co nadało całemu Sympozjum ogólnoświatowy charakter. Warto również wspomnieć, że blisko jedną trzecią uczestników stanowili Polacy. Sympozjum uroczyście otwarły profesor Aleksandra Bujakiewicz (Politechnika Warszawska), profesor Dorota Grejner-Brzezińska (Ohio State University), Włodzimierz Kędziora (SGP), dr. Charles Toth (Ohio State University). Na ceremonię otwarcia zaproszeni zostali przedstawiciele władz oraz rządowej i samorządowej administracji publicznej. Odczytane zostały skierowane do organizatorów i uczestników adresy okolicznościowe w tym od Głównego Geodety Kraju Pani Prezes Jolanty Orlińskiej. Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy dwóch wykładów przewodnich wygłoszonych przez prof. Naser El-Sheimy, University of Calgary (Canada) oraz prof. Norbert Pfeifer, Vienna University of Technology (Austria).

Otwarcie sympozjum. Od lewej dr Charles Toth, Wlodzimierz Kedziora, prof. Dorota Brzezinska, prof. Aleksandra Bujakiewicz.

W dalszej części krótkie wystąpienia mieli wystawcy, którzy w zwięzły sposób przedstawili swój profil i zakres ofert zapraszając jednocześnie do odwiedzenia przygotowanych stoisk. Największe z nich przygotowali główni sponsorzy firmy Esri i Esri Polska. Odwiedzając je można było m.in. zobaczyć prezentację realizowanego projektu „Wilanów” integrującego niezwykle bogaty zasób archiwalnych i nowo pozyskiwanych danych w tym archeologicznych za pomocą platformy GIS. Pozostali wystawcy zaprezentowali szerokie spektrum prezentacji gotowych urządzeń (Riegl – skanery, IX Blue – systemy inercjalne), opracowań (Visimind – opracowania dla energetyki, Geodis, Gispro, Apex, Leador, WPG – produkty przetwarzania danych) i software (Progea oraz Terrasolid – oprogramowanie do opracowań chmur punktów skaningu naziemnego i lotniczego). Koordynację nad tą częścią sprawował dr. Adam Boroń (AGH), który zadbał o kontakt z wystawcami i sprawną organizację tej części Sympozjum. Całość dnia dopełniało 16 prezentacji podzielonych na trzy sesje: Imaging techniques for mobile mapping systems, Applications of mobile mapping technology, Algorithms and methods I, których wysłuchać można było w hotelowych salach. Dzień drugi Sympozjum zakończył wieczór integracyjny „Ice-Breaker Party” w restauracji „Chłopskie Jadło”, gdzie w atmosferze staropolskiej karczmy, przy tradycyjnych potrawach i regionalnej muzyce można było nawiązać nowe kontakty i odświeżyć stare. Sądząc po liczbie wykonanych zdjęć, lokal niezwykle do gustu przypadł gościom z Chin którzy, nie wyciągnęli z okoliczności i wystroju (wiszące kosy) zbyt daleko idących wniosków :). Niestety, w tym dniu miał miejsce również bardzo smutny akcent. Na cmentarzu Podgórskim w Krakowie pożegnaliśmy dr. Władysława Mierzwę, pracownika AGH, pasjonata fotogrametrii, specjalistę technik analitycznych, wychowawcę wielu pokoleń studentów. Trzeci, kulminacyjny, dzień sympozjum obfitował w wydarzenia. Przede wszystkim kontynuowane były prezentacje (następnych 10) na sesjach: Indoor navigation and engineering applications, Algorithms and methods II. Pogoda dopisała i kolejny „outdoorowy event” – prezentacja mobilnych platform skanujących przed hotelem, z zamkiem Wawelskim w tle, udała się znakomicie. Zaprezentowało się pięć platform: Cyclomedia, Geodis, Gispro, Optech, Riegl. Można było z bliska zapoznać się prezentowanymi systemami a nawet zobaczyć je w „akcji” podczas zaaranżowanych przejazdów. Trzeba przyznać, że niektóre z nich (zwłaszcza te najnowsze) to już nie tylko tajemniczy gąszcz kabli, skanerów, kamer, IMU, GPS i laptopów ale prawdziwe inżynieryjne dzieła sztuki wskazujące na bardzo wysoki poziom zaawansowania konstrukcji i dojrzałości rozwiązań inżynieryjnych.

 

Najnowsza propozycja firmy Riegl na wystawie platform mobilnych.

Ważnym dopełnieniem dnia była sesja posterowa. Każdy ze zgłoszonych posterów został omówiony przez autora. Poruszały one szeroki wachlarz zagadnień od rozważań czysto teoretycznych po konkretne realizacje i projekty. Nad całością organizacji tej sesji czuwał prof. Krystian Pyka (AGH). Wieczór zakończyliśmy tym razem na wykwintnej kolacji w Hotelu Starym skąd rozpościerał się klimatyczny, popołudniowy widok na Krakowski Rynek, wdzięczny obiekt wielokrotnych opracowań fotogrametrycznych, których ostatnie wersje mogliśmy podziwiać i w trakcie naszego sympozjum.

 

Widok z tarasu Hotelu Starego.

Czwarty dzień to kolejne 15 prezentacji na sesjach: Testing and calibration of mobile mapping systems, Airborne and terrestrial laser scanning, Modern navigation technologies in mobile mapping. Po południu chętni mogli wziąć udział w wycieczkach fakultatywnych na Wawel i do kopalni soli w Wieliczce. Nad tymi wydarzeniami (jak i większością innych zagadnień organizacyjnych) czuwała prezes oddziału krakowskiego SGP Elżbieta Biel. Szybko minęły cztery dni konferencji. Czas na zakończenie. Przy stole prezydialnym zasiedli prof. Aleksandra Bujakiewicz, prof. Dorota Grejner-Brzezińska, prof. Krystian Pyka (AGH) Podziękowano uczestnikom za przyjazd do Krakowa oraz organizatorom za sprawny przebieg Sympozjum. Ogłoszono również miejsce kolejnej edycji Sympozjum MMT, które w 2013 roku organizowane będzie w Tajwanie. Sympozjum miało bardzo wysoki poziom merytoryczny pokazany w sesjach naukowych. Podczas całego Sympozjum przedstawiono 41 prezentacji w 8 audytoryjnych sesjach tematycznych oraz 27 prezentacji w sesji posterowej. Bardzo dobrze pokazali się na tym polu uczestnicy z Polski, którzy w przypadku 23 referatów byli autorami lub współautorami prezentowanych wyników badań, co udowodniło, że ośrodki badawcze jak i rynek polski nie odbiegają w dziedzinie mobilnego mapowania od krajów, które są pionierami w tej dziedzinie. Wszyscy autorzy referatów mają możliwość przygotowania tekstów swoich prezentacji do publikacji, które po pozytywnej recenzji wykonanej przez wybranych członków Komitetu Naukowego Sympozjum, będą wydane (w języku angielskim) w 'Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji’ – wydawnictwie rocznym polskich Stowarzyszeń Geoinformacyjnych, w tym Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Należy podkreślić dobrą organizację Sympozjum, w którą zaangażowany był przez ponad rok wieloosobowy Lokalny Komitet Organizacyjny (LOC), zrzeszający osoby z wcześniej wymienionych instytucji, kierowany przez prof. Aleksandrę Bujakiewicz z Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowy Komitet Naukowy (S.C.), kierowany przez prof. Dorotę Brzezińską z Stanowego Uniwersytetu Ohio, w którego skład wchodzą specjaliści z różnych krajów Świata.

 

Organizatorzy MMT 2011. Od lewej: Wlodzimierz Kedziora, Adam Boron, Robert Rachwal, Aleksandra Bujakiewicz, Krzysztof Bakula, Anna Jarmulowicz, Krystian Pyka, Dorota Brzezinska, Alison Keally, Jacek Domanski, Charles Toth.

Wielu uczestników poprzednich konferencji MMT, odbywających się w różnych krajach Świata, dostrzegło ogrom pracy organizatorów, a co najważniejsze wysoko oceniło poziom merytoryczny sesji tematycznych oraz stoisk wystawowych i pokazu samochodowych platform MMT, które w tak dużej liczebności nie miały miejsca w poprzednich edycjach Konferencji MMT.