O PTFiT

Historia

Historia Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego (1930-1990) oraz Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (1984-1990)
opisana przez Prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Sitka.

PLIK

Skład Zarządu PTFiT (2017-2021) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 19 maja 2017 r.:

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Przewodnicząca
  prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Politechnika Koszalińska
  mail: abujak7@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  e-mail: krisfoto@agh.edu.pl

 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

  Politechnika Warszawska
  e-mail: kurczynski@wp.pl

 • mgr inż. Jacek Uchański

  V-ce Przewodniczący
  mgr inż. Jacek Uchański

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
  e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl

 • dr inż. Krzysztof Bakuła

  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Krzysztof Bakuła

  Politechnika Warszawska
  e-mail: k.bakula@gik.pw.edu.pl

 • dr inż. Artur Warchoł

  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Artur Warchoł

  Politechnika Świętokrzyska
  e-mail: artur_warchol@o2.pl

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

  Członek Zarządu
  prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

  Koordynator współpracy
  z Komisją I ISPRS – Sensors Systems
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  e-mail: andrzej.borkowski@up.wroc.pl

 • dr inż. Jakub Markiewicz

  Członek Zarządu
  dr inż. Jakub Markiewicz

  Koordynator współpracy
  z Komisją II ISPRS – Photogrammetry
  Politechnika Warszawska
  e-mail: jakub.markiewicz@pw.edu.pl

 • dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

  Koordynator współpracy
  z Komisją III ISPRS – Remote Sensing
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  e-mail: marek.mroz@uwm.edu.pl

 • mgr inż. Artur Karwel

  Członek Zarządu
  mgr inż. Artur Karwel

  Koordynator współpracy
  z Komisją IV ISPRS – Spatial Information Science
  Politechnika Warszawska
  e-mail: Artur.Karwel@pw.edu.pl

 • dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM

  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM

  Koordynator współpracy
  z Komisją V ISPRS – Education and Outreach
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl

 • mgr inż. Jacek Siedlik

  Członek Zarządu
  mgr inż. Jacek Siedlik

  MGGP Aero Sp z o.o.
  e-mail: jsiedlik@mggpaero.com

Skład Zarządu PTFiT (2013-2016) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 kwietnia 2013r.

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Przewodnicząca
  prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Politechnika Koszalińska
  mail: abujak7@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  e-mail: krisfoto@agh.edu.pl

 • dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW

  V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW

  Politechnika Warszawska
  e-mail: kurczynski@wp.pl

 • mgr inż. Jacek Uchański

  V-ce Przewodniczący
  mgr inż. Jacek Uchański

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
  e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl

 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW

  Sekretarz Naukowy
  dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW

  Politechnika Warszawska
  e-mail: dorotaz8@wp.pl

 • dr hab. inż. Piotr Sawicki

  Sekretarz Naukowy
  dr hab. inż. Piotr Sawicki

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl

 • dr inż. Ryszard Preuss

  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Ryszard Preuss

  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  e-mail: ryszard.preuss@wp.pl

 • dr inż. Krzysztof Bakuła

  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Krzysztof Bakuła

  Politechnika Warszawska
  e-mail: k.bakula@gik.pw.edu.pl

 • prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński

  Członek Zarządu
  prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński

  Wojskowa Akademia Techniczna
  e-mail: rkaczynski@wat.edu.pl

 • dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  e-mail: marek.mroz@uwm.edu.pl

 • dr inż. Adam Boroń

  Członek Zarządu
  dr inż. Adam Boroń

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  e-mail: aboron@agh.edu.pl

 • mgr inż. Rafał Dąbrowski

  Członek Zarządu
  mgr inż. Rafał Dąbrowski

  Wojskowa Akademia Techniczna
  e-mail: dabrowski@wat.edu.pl

 • mgr inż. Piotr Falkowski

  Członek Zarządu
  mgr inż. Piotr Falkowski

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
  e-mail: p.falkowski@wpg.com.pl

 • dr inż. Artur Warchoł

  Członek Zarządu
  dr inż. Artur Warchoł

  ProGea Consulting
  e-mail: artur_warchol@o2.pl

 • Mgr inż. Jakub Markiewicz

  Członek Zarządu
  Mgr inż. Jakub Markiewicz

  Politechnika Warszawska
  e-mail: j.markiewicz@wp.eu

 • vacat

  Członek Zarządu
  vacat

Skład Zarządu PTFiT (2007-2013) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 25 kwietnia 2007 r.

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Przewodniczaca
  prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Politechnika Koszalińska
  mail: abujak7@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth

  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth

  Instytut Geodezji i Kartografii

 • dr hab. inż. Krystian Pyka

  V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Krystian Pyka

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  e-mail: krisfoto@agh.edu.pl

 • dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

  Sekretarz Naukowy
  dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

  Politechnika Warszawska
  e-mail: kurczynski@wp.pl

 • dr inż. Piotr Sawicki

  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Piotr Sawicki

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl

 • dr inż. Adam Boroń

  Członek Zarządu
  dr inż. Adam Boroń

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  e-mail: aboron@agh.edu.pl

 • dr hab. inż. Beata Hejmanowska

  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Beata Hejmanowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  e-mail: galia@agh.edu.pl

 • mgr inż. Jacek Uchański

  Członek Zarządu
  mgr inż. Jacek Uchański

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
  e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl

 • dr inż. Ryszard Preuss

  Członek Zarządu
  dr inż. Ryszard Preuss

  Politechnika Warszawska
  e-mail: ryszard.preuss@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysocki

  Członek Zarządu
  prof. dr hab. inż. Jerzy Wysocki

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  e-mail: jerzy_wysocki@sggw.pl