O PTFiT

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji to grupa kilkudziesięciu pasjonatów fotogrametrii i teledetekcji zawodowo lub prywatnie zajmujących się tymi technikami. Towarzystwo jest oficjalną reprezentacją Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) w Polsce. W swojej działalności integruje środowisko przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli administracji, organizuje konferencje, warsztaty i szkolenia, opiniuje zmieniane akty prawne, promuje dobre praktyki pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych z pułapu naziemnego, lotniczego i satelitarnego. Współpracuje także z innymi siostrzanymi organizacjami w Polsce i zagranicą. PTFiT założone zostało w 1930r. Po II Wojnie Światowej reaktywowało swoją działalność w ramach Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którego pozostaje sekcją naukowo-techniczną z samodzielnym zarządem i prezydium.

Historia

Historia Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego (1930-1990) oraz Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (1984-1990) opisana przez Prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Sitka.

PLIK

Skład Zarządu PTFiT (2022-2026) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 29 listopada 2022r.

 • dr inż. Krzysztof Bakuła
  Przewodniczący
  dr inż. Krzysztof Bakuła

  Politechnika Warszawska

  e-mail: krzysztof.bakula@pw.edu.pl

 • dr hab. inż. Grzegorz Jóźków, prof. uczelni
  V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Grzegorz Jóźków, prof. uczelni

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  e-mail: grzegorz.jozkow@upwr.edu.pl

   

 • dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM
  V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl

 • mgr inż. Jacek Siedlik
  V-ce Przewodniczący
  mgr inż. Jacek Siedlik

  MGGP Aero

  e-mail: jsiedlik@mggpaero.com

 • dr inż. Artur Warchoł
  Sekretarz
  dr inż. Artur Warchoł

  Politechnika Świętokrzyska

  e-mail: artur_warchol@o2.pl

 • dr inż. Tomasz Kogut
  Sekretarz
  dr inż. Tomasz Kogut

  Politechnika Morska w Szczecinie

  e-mail: t.kogut@pm.szczecin.pl

 • dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  e-mail: marek.mroz@uwm.edu.pl

 • dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH
  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH

  AGH

  e-mail: smikrut@agh.edu.pl

 • dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek
  Członek Zarządu
  dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek

  Politechnika Warszawska

  e-mail: Magdalena.Pilarska@pw.edu.pl

 • dr inż. Antoni Rzonca
  Członek Zarządu
  dr inż. Antoni Rzonca

  AGH

  e-mail: arz@agh.edu.pl

 • dr inż. Jakub Szulwic
  Członek Zarządu
  dr inż. Jakub Szulwic

  Politechnika Gdańska

  e-mail: jakub.szulwic@pg.edu.pl

 • dr inż. Jarosław Wajs
  Członek Zarządu
  dr inż. Jarosław Wajs

  Politechnika Wrocławska

  e-mail: jaroslaw.wajs@pwr.edu.pl

Skład Zarządu PTFiT (2017-2021) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 19 maja 2017 r.:

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
  Przewodnicząca
  prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Politechnika Koszalińska mail: abujak7@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

  Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: krisfoto@agh.edu.pl

 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

  Politechnika Warszawska e-mail: kurczynski@wp.pl

 • mgr inż. Jacek Uchański
  V-ce Przewodniczący
  mgr inż. Jacek Uchański

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl

 • dr inż. Krzysztof Bakuła
  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Krzysztof Bakuła

  Politechnika Warszawska e-mail: k.bakula@gik.pw.edu.pl

 • dr inż. Artur Warchoł
  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Artur Warchoł

  Politechnika Świętokrzyska e-mail: artur_warchol@o2.pl

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
  Członek Zarządu
  prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

  Koordynator współpracy z Komisją I ISPRS – Sensors Systems Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: andrzej.borkowski@up.wroc.pl

 • dr inż. Jakub Markiewicz
  Członek Zarządu
  dr inż. Jakub Markiewicz

  Koordynator współpracy z Komisją II ISPRS – Photogrammetry Politechnika Warszawska e-mail: jakub.markiewicz@pw.edu.pl

 • dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

  Koordynator współpracy z Komisją III ISPRS – Remote Sensing Uniwersytet Warmińsko-Mazurski e-mail: marek.mroz@uwm.edu.pl

 • mgr inż. Artur Karwel
  Członek Zarządu
  mgr inż. Artur Karwel

  Koordynator współpracy z Komisją IV ISPRS – Spatial Information Science Politechnika Warszawska e-mail: Artur.Karwel@pw.edu.pl

 • dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM
  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM

  Koordynator współpracy z Komisją V ISPRS – Education and Outreach Uniwersytet Warmińsko-Mazurski e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl

 • mgr inż. Jacek Siedlik
  Członek Zarządu
  mgr inż. Jacek Siedlik

  MGGP Aero Sp z o.o. e-mail: jsiedlik@mggpaero.com

Skład Zarządu PTFiT (2013-2016) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 kwietnia 2013r.

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
  Przewodnicząca
  prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Politechnika Koszalińska mail: abujak7@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

  Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: krisfoto@agh.edu.pl

 • dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
  V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW

  Politechnika Warszawska e-mail: kurczynski@wp.pl

 • mgr inż. Jacek Uchański
  V-ce Przewodniczący
  mgr inż. Jacek Uchański

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl

 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW
  Sekretarz Naukowy
  dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW

  Politechnika Warszawska e-mail: dorotaz8@wp.pl

 • dr hab. inż. Piotr Sawicki
  Sekretarz Naukowy
  dr hab. inż. Piotr Sawicki

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl

 • dr inż. Ryszard Preuss
  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Ryszard Preuss

  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy e-mail: ryszard.preuss@wp.pl

 • dr inż. Krzysztof Bakuła
  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Krzysztof Bakuła

  Politechnika Warszawska e-mail: k.bakula@gik.pw.edu.pl

 • prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński
  Członek Zarządu
  prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński

  Wojskowa Akademia Techniczna e-mail: rkaczynski@wat.edu.pl

 • dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski e-mail: marek.mroz@uwm.edu.pl

 • dr inż. Adam Boroń
  Członek Zarządu
  dr inż. Adam Boroń

  Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: aboron@agh.edu.pl

 • mgr inż. Rafał Dąbrowski
  Członek Zarządu
  mgr inż. Rafał Dąbrowski

  Wojskowa Akademia Techniczna e-mail: dabrowski@wat.edu.pl

 • mgr inż. Piotr Falkowski
  Członek Zarządu
  mgr inż. Piotr Falkowski

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. e-mail: p.falkowski@wpg.com.pl

 • dr inż. Artur Warchoł
  Członek Zarządu
  dr inż. Artur Warchoł

  ProGea Consulting e-mail: artur_warchol@o2.pl

 • Mgr inż. Jakub Markiewicz
  Członek Zarządu
  Mgr inż. Jakub Markiewicz

  Politechnika Warszawska e-mail: j.markiewicz@wp.eu

 • vacat
  Członek Zarządu
  vacat

Skład Zarządu PTFiT (2007-2013) wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 25 kwietnia 2007 r.

 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
  Przewodniczaca
  prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

  Politechnika Koszalińska mail: abujak7@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth
  V-ce Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth

  Instytut Geodezji i Kartografii

 • dr hab. inż. Krystian Pyka
  V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Krystian Pyka

  Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: krisfoto@agh.edu.pl

 • dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
  Sekretarz Naukowy
  dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

  Politechnika Warszawska e-mail: kurczynski@wp.pl

 • dr inż. Piotr Sawicki
  Sekretarz Naukowy
  dr inż. Piotr Sawicki

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski e-mail: piotr.sawicki@geodezja.pl

 • dr inż. Adam Boroń
  Członek Zarządu
  dr inż. Adam Boroń

  Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: aboron@agh.edu.pl

 • dr hab. inż. Beata Hejmanowska
  Członek Zarządu
  dr hab. inż. Beata Hejmanowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: galia@agh.edu.pl

 • mgr inż. Jacek Uchański
  Członek Zarządu
  mgr inż. Jacek Uchański

  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. e-mail: j.uchanski@wpg.com.pl

 • dr inż. Ryszard Preuss
  Członek Zarządu
  dr inż. Ryszard Preuss

  Politechnika Warszawska e-mail: ryszard.preuss@wp.pl

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysocki
  Członek Zarządu
  prof. dr hab. inż. Jerzy Wysocki

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego e-mail: jerzy_wysocki@sggw.pl