O PTFiT

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji to grupa kilkudziesięciu pasjonatów fotogrametrii i teledetekcji zawodowo lub prywatnie zajmujących się tymi technikami. Towarzystwo jest oficjalną reprezentacją Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) w Polsce. W swojej działalności integruje środowisko przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli administracji, organizuje konferencje, warsztaty i szkolenia, opiniuje zmieniane akty prawne, promuje dobre praktyki pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych z pułapu naziemnego, lotniczego i satelitarnego. Współpracuje także z innymi siostrzanymi organizacjami w Polsce i zagranicą. PTFiT założone zostało w 1930r. Po II Wojnie Światowej reaktywowało swoją działalność w ramach Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którego pozostaje sekcją naukowo-techniczną z samodzielnym zarządem i prezydium.