Recenzenci

Recenzenci artykułów w AFKiT z roku 2018

Dr inż. Krzysztof Bakuła Politechnika Warszawska Polska
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Politechnika Koszalińska Polska
Prof. dr hab. inż. Khrystyna Burshtynska Lviv Polytechnic National University Ukraina
Dr inż. Piotr Gołuch Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
Dr inż. Tomasz Kogut Politechnika Koszalińska Polska
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska Polska
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr hab. inż. Bartosz Mitka Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Polska
Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska Uniwersytet Zielonogórski Polska
Dr inż. Tomasz Oberski Politechnika Koszalińska Polska
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak Politechnika Warszawska Polska
Dr inż. Antoni Rzonca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr inż. Krzysztof Stereńczak Instytut Badawczy Leśnictwa Polska

Recenzenci artykułów w AFKiT z roku 2017

Dr inż. Andriy Babushka Lviv Polytechnic National University Ukraina
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr Politechnika Wrocławska Polska
Dr inż. Krzysztof Bakuła Politechnika Warszawska Polska
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Politechnika Koszalińska Polska
Prof. dr hab. inż. Khrystyna Burshtynska Lviv Polytechnic National University Ukraina
Dr Dariusz Dukaczewski Instytut Geodezji i Kartografii Polska
Dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Dr inż. Robert Gradka Politechnika Wrocławska Polska
Dr inż. Grzegorz Jóźków Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
Dr inż. Jakub Kolecki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr inż. Paweł Kowalski Politechnika Warszawska Polska
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska Polska
Dr inż. Marta Kuźma Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr hab inż. Albina Mościcka, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Dr inż. Martyna Poręba Institut National de l’information Géographique et Forestiere Francja
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak Politechnika Warszawska Polska
Dr inż. Antoni Rzonca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr inż. Marta Szostak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Polska
Dr inż. Damian Wierzbicki Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek Politechnika Poznańska Polska

Recenzenci artykułów w AFKiT z roku 2016

Dr inż. Krzysztof Bakuła Politechnika Warszawska Polska
Dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki Polska
Dr Lukasz Bonenberg University of Nottingham Wielka Brytania
Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Politechnika Koszalińska Polska
Prof. dr hab. inż. Khrystyna Burshtynska Lviv Polytechnic National University Ukraina
Dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr inż. Dorota Iwaszczuk Technische Universität München, Niemcy
Dr hab. inż. Michał Kędzierski prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW Politechnika Warszawska Polska
Dr Gottfried Mandlburger Vienna University of Technology Austria
Dr inż. Martyna Poręba Institut National de l’information Géographique et Forestiere Francja
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr inż. Ewelina Rupnik L’ÉcoleNationale des Sciences Géographiques Francja
Dr inż. Antoni Rzonca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr hab. inż. Piotr Sawicki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
Dr Cornelis Stal Ghent University Belgia
Dr inż. Krzysztof Stereńczak Instytut Badawczy Leśnictwa Polska
Dr hab. Piotr Wężyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Polska
Dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek Politechnika Poznańska Polska

Recenzenci artykułów w AFKiT z roku 2015

dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr Politechnika Wrocławska Polska
Dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki Polska
Dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Politechnika Koszalińska Polska
Prof. dr hab. inż. Khrystyna Burshtynska Lviv Polytechnic National University Ukraina
Dr Andrzej Choromański Geo-Prohaus Sp. z o.o. Polska
Dr inż. Wojciech Drzewiecki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Prof. Dr François Goulette Mines ParisTech Francja
Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
Dr inż. Grzegorz Jóźków Ohio State University/Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, USA/Polska
Dr hab. inż. Michał Kędzierski prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Dr Žiga Kokalj Slovenian Academy of Sciences and Arts Słowenia
Dr inż. Wolfgang Kresse, prof. PK Neubrandenburg University of Applied Sciences Niemcy
dr hab. inż. Przemysław Kupidura Politechnika Warszawska Polska
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW Politechnika Warszawska Polska
Prof. Dr Helmut Mayer Bundeswehr University Munich Niemcy
Dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
Dr hab. inż. Jacek Pijanowski Uniwersytet Roniczy w Krakowie Polska
Dr inż. Martyna Poręba Institut National des Sciences Appliquées Francja
Dr inż. Antoni Rzonca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
Dr hab. inż. Piotr Sawicki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
Dr Cornelis Stal Ghent University Belgia
Prof. Dr Geert J. Verhoeven Ludwig Boltzmann Institute Austria
Dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek Politechnika Poznańska Polska
Dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW Politechnika Warszawska Polska

Recenzenci artykułów w AFKiT z roku 2014

dr hab. Kazimierz Bęcek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr inż. Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna Polska
dr Sławomir Królewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
dr inż. Przemysław Kupidura Politechnika Warszawska Polska
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW Politechnika Warszawska Polska
dr inż. Jerzy Miałdun Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
dr inż. Sławomir Mikrut Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
dr inż. Artur Plichta Politechnika Poznańska Polska
dr inż. Paweł Strzeliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Polska
dr hab. inż. Piotr Wężyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Polska

Recenzenci artykulów w AFKiT z lat 2010-2013

dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr hab. Kazimierz Bęcek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr hab. inż. Jarosław Bosy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Politechnika Koszalińska Polska
dr hab. inż. Tadeusz Chrobak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
prof. Andrew Dempster University of New South Wales Australia
prof. Clive Fraser University of Melbourne Australia
dr hab. inż. Dariusz Gotlib Politechnika Warszawska Polska
prof. Norbert Haala Stuttgart University Niemcy
dr hab. inż. Beata Hejmanowska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
prof. dr hab. inż. Józef Jachimski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska Polska
dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
prof. dr hab. Heronim Olenderek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Polska
dr hab. inż. Robert Olszewski Politechnika Warszawska Polska
dr hab. inż. Krystian Pyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny Akademia Morska w Szczecinie Polska
dr hab. inż. Regina Tokarczyk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek Politechnika Poznańska Polska
dr Arpad Barsi Budapest University of Technology and Economics Wegry
dr hab. inż. Krzysztof Będkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Polska
dr inż. Anna Bielska Politechnika Warszawska Polska
dr Ismael Colomina Institute of Geomatics in Castelldefels Hiszpania
dr inż. Wojciech Drzewiecki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
dr Naser El-Sheimy University of Calgary Kanada
dr hab. inż. Ireneusz Ewiak Wojskowa Akademia Techniczna Polska
Mr Kyriakos Fragos National Technical University of Athens Grecja
dr Vassilis Gikas National Technical University of Athens Grecja
dr inż. Andrzej Głażewski Politechnika Warszawska Polska
dr inż. Piotr Gołuch Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr inż. Piotr Grzempowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr Ayman Habib University of Calgary Kanada
dr inż. Joanna Jaroszewicz Politechnika Warszawska Polska
dr Renata Jędryczka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
dr inż. Grzegorz Jóźków Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr Boris Jutzi Karlsruhe Institute of Technology Niemcy
dr inż. Witold Kazimierski Uniwersytet Szczeciński Polska
dr Allison Kealy University of New South Wales Australia
dr hab. Michał Kędzierski Wojskowa Akademia Techniczna Polska
dr inż. Katarzyna Kopańczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr Slawomir Królewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
dr Jong-Ki Lee Ohio State University USA
dr hab. inż. Stanisław Lewiński Centrum Badań Kosmicznych PAN Polska
dr Binghao Li University of New South Wales Australia
dr Tamas Lovas Budapest University of Technology and Economics Wegry
dr inż. Jacek Łubczonek Uniwersytet Szczecinski Polska
dr inż. Jerzy Miałdun Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
dr inż. Sławomir Mikrut Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Polska
dr hab. inż. Marek Mróz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak Politechnika Warszawska Polska
Mr Nonie Politi University of New South Wales Australia
dr inż. Ryszrd Preuss Politechnika Warszawska Polska
dr Guenther Retscher Vienna University of Technology Austria
dr inż. Piotr Sawicki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polska
dr Charles K Toth Ohio State University USA
dr inż. Przemysław Tymków Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
dr Antonio Vettore University of Padua Wlochy
dr Jinling Wang University of New South Wales Australia
dr hab. inż. Piotr Wężyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Polska
dr Małgorzata Wieczorek Uniwersytet Wrocławski Polska
dr inż. Dorota Zawieska Politechnika Warszawska Polska
dr inż. Jan Ziobro Instytut Geodezji i Kartografii Polska