Redakcja AFKiT

Redaktor Naczelny wydawnictwa
dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
kurczynski@wp.pl

Redaktorzy Tematyczni
Fotogrametria
dr inż. Ryszard Preuss – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Teledetekcja
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW – Politechnika Warszawska

Kartografia i GIS
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW – Politechnika Warszawska

Redaktor językowy
Mr Brian Dunn
Wielka Brytania
dunn999@yahoo.co.uk
Redakcja współpracuje z serwisem Academic Proofreading Services Ltd. www.englishproofread.com

Redaktor statystyczny
dr inż. Marcin Luckner
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
mluckner@mini.pw.edu.pl

Redakcja techniczna
dr inż. Krzysztof Bakuła
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
krzysztof.bakula@pw.edu.pl

dr inż. Artur Warchoł
Politechnika Świętokrzyska
artur_warchol@o2.pl

dr inż. Jakub Markiewicz
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
j.markiewicz@gik.pw.edu.pl

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
ireneusz.wyczalek@put.poznan.pl

Redakcja zeszytu
powoływana przez Redaktora Naczelnego

Adres redakcji
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
archiwum@sgp.geodezja.org.pl
tel. +22 2347694
fax: +22 6299182

Wydawca
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa