Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Wrocalaw, 23 – 25 wrzesnia 2010

Data publikacji: 01.09.2010

W dniach 23 – 25 wrzesnia 2010 roku odbylo sie we Wroclawiu Ogólnopolskie XVII Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe nt. Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji, organizowane przez PTFiT, Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu oraz Zarzad Glówny SGP. Sympozjum zgromadzilo okolo 120 uczestników z róznych osrodków akademickich i produkcyjnych w kraju, w sesjach audytoryjnych i posterowych prezentowano ponad 60 referatów naukowych. Komitetem Organizacyjnym kierowal Prof. Andrzej Borkowski (z UP Wroclaw). Pierwsza sesja Sympozjum poswiecona byla 80 leciu powstania PTFiT, oraz jego przynaleznosci do Miedzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). PTFiT jest jednym z najstarszych Towarzystw w grupie Czlonków ISPRS (w lipcu 2010 roku ISPRS obchodzilo 100- lecie powstania). W Jubileuszowej sesji PTFiT uczestniczyli zaproszeni goscie, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego (prof. Roman Kolacz) oraz czesc naszych seniorów – profesorów fotogrametrii i wieloletnich dzialaczy PTFiT – prof. Józef Jachimski, prof. Andrzej Swiatkiewicz (prof. Zbigniew Sitek i prof. Adam Linsenbarth ze wzgledów osobistych nie mogli byc obecni – ale przyslali listy gratulacyjne). Poza prezentacjami przedstawiajacymi skrótowo 80 – letnia historie PTFiT (A. Bujakiewicz, J. Jachimski, A. Swiatkiewicz), zorganizowalismy GALERIE zdjec ( w formie elektronicznej), pokazujaca szerokie zaangazowanie czlonków Towarzystwa na przestrzeni wielu lat na arenie krajowej i miedzynarodowej. Zeskanowane zdjecia byly zebrane z róznych zbiorów prywatnych oraz znalezionych na uczelniach PW i AGH. Szerokie sprawozdanie z tego Sympozjum, wraz z autorskimi pieknymi zdjeciami zostalo opublikowane przez pana Stanislawa Wilinskiego (czlonka ZG SGP i reportera Przegladu Geodezyjnego – uczestnika tego Sympozjum), w Przegladzie Geodezyjnym 12/2010. W tym samym zeszycie Przegladu zostal opublikowany artykul na temat dzialalnosci PTFiT w okresie 1930 – 2010, przygotowany na podstawie opracowanego przez A. Bujakiewicz referatu, prezentowanego na Sesji Jubileuszowej Sympozjum we Wroclawiu.