V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne, Kraków, 17 – 19 wrzesnia 2009

Data publikacji: 01.09.2009

V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne, nt. „Geoinformatyka dla srodowiska i spoleczenstwa – badania i zastosowania” odbylo sie w Krakowie, w dniach 17 – 19 wrzesnia 2009 roku. Glównym organizatorem Sympozjum byla Komisja Geoinformatyki PAU oraz Zaklad Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Jagiellonskiego, przy wspólpracy z Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Stowarzyszeniem Kartografów Polskich, Klubem Teledetekcji Srodowiska PTG oraz Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej.
W Sympozjum uczestniczylo 135 osób reprezentujacych osrodki krajowe i zagraniczne. Obrady podzielono na 7 sesji plenarnych, na których przedstawiono 47 referatów, oraz 3 równolegle sesje posterowe, z prezentacja 45 posterów. Z przeslanych do recenzji 61 propozycji artykulów, prawie 50 dotyczylo zagadnien zwiazanych z fotogrametria i teledetekcja. Beda one opublikowane w drugim kwartale 2010 w cyklicznych wydawnictwach 'Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji’, vol. 19 – 2009 oraz 'Geoinformatica Polonica oraz Teledetekcja Srodowiska’.