XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – Szczecin, 18-20 września 2024 r.

O SYMPOZJUM REJESTRACJA PROGRAM STRESZCZENIA

 

W dniach 18–20 września 2024 r. w Szczecinie odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka – Innowacje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych”.

Tematyka Sympozjum

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe stanowi wyjątkową platformę naukową, gromadzącą ekspertów, badaczy i praktyków z obszaru fotogrametrii, teledetekcji oraz geoinformatyki. To wydarzenie jest okazją do wymiany najnowszych osiągnięć badawczych,
a także doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii do akwizycji danych przestrzennych.

Tematyka tegorocznego sympozjum obejmuje szeroki zakres zagadnień, dotyczących pozyskiwania danych 2D i 3D z różnorodnych sensorów umiejscowionych na wielopoziomowych platformach, po ich aplikacje i analizy. Prelegenci z różnych instytucji naukowych
i przedsiębiorstw przedstawią najnowsze badania dotyczące metod przetwarzania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, przykłady ich integracji z danymi pochodzącymi z innych źródeł oraz zróżnicowane zastosowania technologii pomiarowych w przemyśle i gospodarce.

Ważnym elementem programu będą  prezentacje dotyczące interdyscyplinarnego wykorzystania danych teledetekcyjnych, co zapewne przyciągnie uwagę uczestników zainteresowanych wpływem tych technologii na rozwój nauki, przemysłu lub ochrony środowiska.

Sesje plenarne, panele dyskusyjne oraz część posterowa będą doskonałymi okazjami do bliższego zapoznania się z konkretnymi projektami badawczymi oraz technologicznymi innowacjami.

Dla wielu uczestników, to nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy, ale także okazja do nawiązania i wzmocnienia kontaktów w koleżeńskiej atmosferze z liderami branży oraz środowiskiem naukowym.

Miejsce Sympozjum

HOTEL VULCAN
ul. F.K. Druckiego- Lubeckiego 6a 71-643 Szczecin
https://hotel-vulcan.pl/

Sympozjum poprzedzone będzie szkołą letnią dla młodych naukowców 16-18.09.2024 organizowaną we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformacji (DGPF)

KOMUNIKAT 1

KOMUNIKAT 2

Terminy

31.05.2024 – zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum w obniżonej cenie

30.06.2024 – zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum w standardowej cenie oraz zgłoszenie tytułu i rozszerzonego streszczenia referatu (ok. 2000 słów)

 

Patronat Honorowy

Komitet Organizacyjny

dr inż. Tomasz Kogut Katedra Geodezji i Pomiarów Offshore, Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska
dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. PM Katedra Geodezji i Pomiarów Offshore, Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska
dr hab. inż. Grzegorz Stępień, prof. PM Katedra Geodezji i Pomiarów Offshore, Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska
mgr inż. Urszula Kołacz-Rogucka Katedra Geodezji i Pomiarów Offshore, Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska
mgr inż.  Krzysztof Beczkowski Wydziałowe Centrum Kształcenia, Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska
mgr inż.  Marta Sieczkiewicz GISPRO S.A.
dr inż. Artur Warchoł Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Barbara Kosińska Sekretarz Generalny SGP

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

 dr inż. Tomasz Kogut

e-mail: t.kogut@pm.szczecin.pl

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. Dr.-Ing. habil. Ludwig Hoegner Hochschule München
Prof. Dr.-Ing. Dorota Iwaszczuk Technische Universität Darmstadt
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kresse Hochschule Neubrandenburg
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. Dr.-Ing. Uwe Sörgel Universität Stuttgart
dr hab. inż. Krzysztof Bakuła Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. inż. Piotr Gołuch, prof. uczelni Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Grzegorz Jóźków, prof. uczelni Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. em. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Grzegorz Stępień, prof. PM Politechnika Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, prof. PP Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni Politechnika Warszawska

 

Sponsorzy

Złoty

          

Srebrny

                  

Brązowy

     

 

 

Patronat Medialny