I Kongres Geoinformacyjny / X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne /

O KONGRESIE/SYMPOZJUM REJESTRACJA PROGRAM

 

Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń – organizatorów wydarzenia – powstała idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej.
X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne z poszerzoną tematyką organizowane będzie jako:

I Kongres Geoinformacyjny

Wydarzenie to pozwoli na pełną integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko. Docelowo formuła Kongresu będzie obejmować swoim zasięgiem również środowiska międzynarodowe.

Kongres Geoinformacyjny będzie wydarzeniem naukowym, które umożliwi prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Celem Kongresu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych w systemach informacji przestrzennej. Kongres obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji sytuacyjnej i wysokościowej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, a także analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

Miejsce obrad

Qubus Hotel Kraków, adres: ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków

 

KOMUNIKATY

Komunikat nr 1    Komunikat nr 2      Komunikat nr 3

 

Księga Abstaktów – do pobrania

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński Przewodniczący Komitetu Naukowego
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji
Politechnika Warszawska
dr hab. inż.  Joanna Bac-Bronowicz, prof.  PWR Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.  inż. Aleksandra Bujakiewicz Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
prof. dr hab. inż. Konrad Eckes Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformacji
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan R. Olędzki Honorowy Przewodniczący Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji
Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Grzegorz Jóźków Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Jolanta Korycka-Skorupa Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny
Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Sawicki Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wojskowa Akademia Techniczna

 

Komitet Sterujący

dr hab. inż.  Joanna Bac-Bronowicz, prof.  PWR Stowarzyszenie Kartografów Polskich
dr inż. Krzysztof Bakuła Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
dr hab. Marek Baranowski, em. prof.  IGiK Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
prof. dr hab. Jacek Kozak Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Ewa Głowienka Sekretarz
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Kazimierz Bujakowski Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
dr inż. Wojciech Drzewiecki Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny
mgr inż. Aleksandra Jasińska Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Tomasz Kogut Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
mgr inż. Barbara Kosińska Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Zarząd Główny
dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki
dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. URK
dr inż. Krystyna Michałowska
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
dr inż. Beata Szafrańska Stowarzyszenie Geodetów Polskich
dr inż. Mariusz Twardowski Akademia Górniczo-Hutnicza
dr  Aleksandra Wagner Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji