AFKiT vol. 5, Warszawa 1996

„Cyfrowa technologia produkcji mapy topograficznej w skali 1:10 000”
Sekcja Kartografii Komitetu Polskiej Akademii Nauk